Katarína Králiková Piesňomila

ziva@piesen-duse.in (príp. katarina.kralikova@camphill.cz)

Žijem v camphillskom spoločenstve, kde žijeme a pracujeme spoločne s ľuďmi so špeciálnymi potrebami (s tzv. handicapom), pri ktorých si človek ľahšie uvedomí, že všetci máme svoje špeciálne potreby. Filozofickým či svetonázorovým základom nášho spoločenstva je živá antroposofia, ktorá pohliada na človeka i na svet celostne, telesno-duševno-duchovne a tvorí o tom nové pojmy, popisy, na základe ktorých sa môžeme o týchto – i neviditeľných, no každodenne pôsobiacich – javoch dohovoriť.

Antroposofia je založená na duchovnom individualizme, teda na úcte ku každému človeku, jeho inakosti a jeho individualite, ktorú vníma ako základ, ako duchovné jadro človeka, ktoré je neporušiteľné, nezničiteľné… To je i východiskom ľudských práv človeka (študovala som právo a tak viem, akú dôležitú úlohu hrajú v ústave každej Európskej krajiny – a že sú nespochybniteľné a neodňateľné!!). A tak sa učíme i tu u nás rešpektovať inakosť každého človeka a usilujeme sa o to, stretnúť „jeho pravého“…. Stretnúť človeka v jeho JA, teda „vidieť ho, počuť ho, spoznať ho“ zvnútra. To je vlastne Empatia – tak, ako som sa ju učila u Yehudu Tagara v škole Empatie (Metodická empatia, založená na seba-empatii, Psychofonetika).

V roku 2022 som si založila vlastnú web-stránku Živá Pieseň Duše, kde ponúkam i svoje služby – sedenia, konzultácie, ale aj workšopy. Sú tam k dispozícii i obsahy zdarma. (Nejaké videá i tu na fb-stránke.)

Psychofonetické sedenia robím naživo a aj cez zoom/online. Niektoré z termínov pre online sedenia zadávam do rezervačného systému, na ktorý je odkaz na mojej web-stránke www.piesen-duse.in. Je možné sa so mnou dohodnúť aj cez email – ziva@piesen-duse.in.

Ďalšie odkazy:

Môj slovníček ohľadne pojmov antroposofia – eurytmia – camphill – psychofonetika… ako ich chápem ja, nájdete tu: Môj video-slovníček

Žijem na Litoměřicku, v Českých Kopistech. Viac o mne: www.piesen-duse.in/moja-cesta

Viac o našom Camphille tu, a o našom Svobodnom statku na soutoku tu.