KONTAKTY

PSYCHOFONETIČTÍ TERAPEUTI V ČECHÁCH

(pro více informací rozklikněte vybraný kontakt)

Medailonky:

Katarína Králiková Piesňomila – České Kopisty

Martin Uhlíř – Praha

Jiří Švec – Trutnov

Přímé odkazy na vlastní web-stránky:

Barbora Bezdíčková – Praha

Stanka Miková – Mariánské Lázně

Eva Šrámková – Šumperk


web-stránky Školy empatie v ČR: Katarína Králiková

informácie o Škole empatie v ČR; sedenia, workšopy…

iniciatíva Živá Pieseň Duše: cesta človeka v novom vedomí (web-stránka, fb-stránka, …)

Zájem o studium: formulář zdeKontakt: ziva@piesen-duse.in


PACE Slovensko

Psychosophy Academy of Central Europe
(Akadémia Psychosofie pre Strednú Európu)

Štatutárna zástupkyňa PACE:

Miroslava Tagar
+421 910 926 450

E-mail: info@pace.sk

Adresa: Clementisova 20, Bernolákovo, Slovenská republika

IČO:                            42 26 87 61
Dátum vzniku:          8.2.2013

Koordinátor Školy empatie v Čechách

Jiří Švec

info@skolaempatie.cz

mob.: 604670964

Yehuda Tagar , Jiří Švec a kočka