PRAKTICKÉ VYUŽITÍ PSF

* * *

PRAKTICKÉ VYUŽITÍ PSYCHOFONETIKY: SEZENÍ, WORKŠOPY, KURZY, VZDĚLÁVÁNÍ…

*

Psychofonetika je především nástrojem pro praktický život. Umět zůstat sám sebou a přece s ostatními vyžaduje jednak duševní spojení sám se sebou a jednak s druhými, jakoby zevnitř. Psychofonetika metodicky vyučuje, jak na to. Absolventi mají víc možností, jak působit. Především je to nové povolání councellora (tedy ne „poradce“ či „poradenství“, protože se tam učíme hlavně neradit!! :-)). To nové povolání je však cestou, a vytváří se tím, že se toho „jako povolání“ někdo chopí. Už takoví jsou.

Tady pár příkladů působení Psychofonetiky v konkrétní podobě:

*

Psychofonetické sezení (kontakty na psychofonetické terapeuty a osobní trenéry v ČR zde) (o sezení více např. zde slovensky)

*

Workšopy – workšopy Sebe-empatie, nebo na různá témata (reakcie, projekce, závislosti, vztah k dětem, překážky ve vůli a jiné), online i naživo, dělají absolventi Školy empatie, aby přiblížili lidem ve skupině, jaké nástroje Psychofonetika nabízí

*

Kurzy – níže jsou příklady kurzů, které nabízí slovenská Škola empatie s jejím zakladatelem Yehudou Tagarem; takové či jiné kurzy nabízí i další absolventi Školy empatie.

*

Vzdělávání – škola empatie jednak poskytuje studium samotné metodické empatie – psychofonetiky, jakož i další vzdělávání a supervizi pro absolventy.

*

KURZY PACE

Toto jsou kurzy a workšopy nabízené Školou empatie na Slovensku – níže jsou odkazy na aktuální nabídky. Zde je uvádíme pro představu, s čím vším se psychofonetika kromě terapeutického a osobně-rozvojového působení zabývá.

Profesní rozvoj pro terapeuty, pedagogy a lídry

Inovativní profesionální tréninky metodické empatie a psychofonetiky pro manažery, vedoucí pracovníky, učitele, školitele, pedagogy, trenéry a lektory.

Jsou nabízeny jako semináře dalšího vzdělávání pro individuální profesní rozvoj, na míru připravené kurzy pro rozvoj organizací a jako součást základních diplomových kurzů pro pedagogy.

Pro nabídku kurzů pro organizace klikni zde: NABÍZENÉ WORKSHOPY / SEMINÁŘE

Pro nabídku kurzů pro osobní rozvoj klikni zde: NABÍZENÉ WORKSHOPY / SEMINÁŘE

Pro nabídku kurzů pro terapeuty klikni zde: NABÍZENÉ WORKSHOPY / SEMINÁŘE

Polidštění pracovního místa

Přeměna práce na příležitost pro rozvoj člověka

V Psychofonetickém Institutu jsme vyvinuli program pro pokračující profesionální vývoj (PPV) na pracovišti s názvem Polidštění pracovního místa. Je nastavitelný na různé typy různých odvětví činnosti a různé typy organizací. Přičemž jeho základní principy a standardy udržitelného lidského rozvoje jsou univerzální a osobní jako jedinečné lidské bytosti.

Práce ve všech svých formách představuje největší příležitost pro osobní, sociální, duchovní a tvůrčí rozvoj pracovníků. Je ve společném zájmu pracovníků a pracovního místa s jeho cíli, aby tento potenciál uskutečnily. Lidé nejsou pracovní nástroje ani pracovní prostředky, jsou to živé bytosti. Práce je lidský vynález, práce je místo, kde lidé tráví většinu svého tvůrčího života. V práci většina z nás tráví největší část svého aktivního života, nejlepších let a nejlepších hodin většiny našich dnů. Pokud používáme práci jen jako způsob, jak vydělat na živobytí, opomíjíme významný potenciál práce pro lidský rozvoj.

TO, co děláme v práci, nemusí být pro většinu z nás svobodná volba, protože práce ve všech svých formách je v první řadě služba. JAK to děláme, potenciálně svobodná volba je. Kolik z našeho potenciálu v osobním, sociálním, duchovním a tvůrčím rozvoji se prostřednictvím naší práce projeví, není definováno v popisu práce. Je to individuální volba a vyžaduje iniciativu a schopnosti. Pracovní místo je plně lidské jedině tehdy, když mobilizuje, aktivuje a umožňuje vyjádřit hluboký rozvojový potenciál lidských bytostí, kteří zde pracují. Práce se stává plně humanizovaná, když se naše „vnitřní kariéra“ vyvíjí po boku naší „vnější kariéry“. Program Polidštění pracovního místa je založen na 7 základních podmínkách rovnováhy a rozvoje člověka. Každý z těchto sedmi komponentů slouží jak zájmům osobního a profesního rozvoje, tak rozvoji vůdčích dovedností.

SEDM STANDARDŮ TRVALE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

A HLUBOKÉHO VEDENÍ ČLOVĚKA

První standard: ZDRAVÍ A POHODA

Úsilí o převzetí osobní odpovědnosti za svou vlastní fyzickou, emocionální a duševní pohodu na základě vlastní intuice. Uznání, že pohoda druhých je stejně důležitá jako má vlastní.

Druhý standard: EMPATIE

Usilování o porozumění zkušenosti jiných lidí z jejich vlastního pohledu. Uznání, že zkušenost jiného je stejně důležitá jako vlastní.

Třetí standard: VLASTNÍ VEDENÍ

Usilování o uznání reality vlastního vnitřního života. Považovat vlastní vnitřní život za stejně skutečný jako považujeme venkovní realitu, vést ho vědomě a prakticky. Uznání, že vnitřní život druhých je stejně důležitý.

Čtvrtý standard: HRANICE – IDENTITA

Usilování o pochopení a respektování odlišné reality druhých. Uznání, že je stejně platná a důležitá jako vlastní realita. Nacházení vzájemného respektu ve všech setkáních odlišných realit.

Pátý standard: ROZHODNUTÍ A JEJICH PROVEDENÍ

Usilování o odpovědné rozhodovací procesy a řízení na základě těchto rozhodnutí.

Šestý standard: OCENĚNÍ A VDĚČNOST

Usilování o tvoření atmosféry, v níž se cítí lidé uznávání a oceňování na základě vděčnosti za všechno, čím přispívají.

Sedmý standard: VYTRVALOST A KONZISTENTNOST

Usilování o kultivování stálosti ve všech výše uvedených standardech jako základu pro spolehlivost, poctivost, etiku a bezpečnost.

Výše uvedených sedm standardů je stejně důležitých pro osobní chování i pro vedení, pro osobní i profesionální život, pro práci i rodinný život, pro sociální i osobní rozvoj. Umožňují práci a rodinný život sladit k jejich vzájemnému prospěchu, přičemž oba – práci i rodinný život – chrání od vlivu toho druhého. Tyto osobní standardy rozvoje člověka jsme z antroposofie přenesli na půdu organizací a institucí, kde s jejich využitím napomáháme rozvoji udržitelnosti a lidskosti.

POLIDŠTĚNÍ PRACOVNÍHO MÍSTA – 4 ZÁKLADNÍ KRITÉRIA.

Program je nesen vizí udržitelného a odpovědného hospodářského rozvoje v duchu sociální trojčlennosti. Nabízí probuzení lidského potenciálu všech prací a všech pracovních míst, tj. lidí. Podnikání, firma a dokonce i investice jsou eufemismy skutečných lidských životů. Pokud chceme skutečně polidštit pracovní místo, ke třem základním kritériím hodnocení – finanční, environmentální a sociální, je třeba přidat čtvrté, které je nejdůležitější. Je to kritérium spirituálně-lidské.

Co se děje s osobním a duchovním vývojem člověka, zatímco prožívá většinu svého času, energie, inteligence a vůle na pracovišti, den za dnem, rok za rokem, po celý život? Tento program má v úmyslu modernizovat a měnit postoj k odpovědnosti institucí vůči lidskému prvku na pracovišti. Vytváří nový standard pro hodnocení organizačních a ekonomických aktivit z hlediska jejich vlivu na přímo zúčastněné. Jde o lidskost lidí v práci. Doporučená výchozí struktura, jazykový benchmark a mechanismus hodnocení pro 4 základní kritéria jsou nabízeny ve formě „sedmi podmínek pro lidský rozvoj“. (viz výše)