O NÁS

Toto jsou stránky lidí, kteří by rádi umožnili studium Psychofonetiky i v Čechách. Zatím studují Školu empatie = metodickou empatii = psychofonetiku i Češi na Slovensku. Věříme však, že se tato metoda stane natolik žádanou, že se vytvoří skupiny 15-20 lidí, kteří budou chtít tuto metodu pro nové vědomí studovat i v Čechách.

Stránky založil v roce 2021 Jiří Švec, který je absolventem Školy empatie, a doufal, že v brzké době bude toto studium opětovně otevřeno v Čechách. V té době se tak nestalo.

V září 2023 převzala odpovědnost za tyto stránky Katarína Piesňomila Králiková, taky absolventka Školy empatie, a zároveň Slovenka žijící v Čechách, a to v Camphillu na soutoku (Litoměřicko) – kde je taky prostor pro takovéto vzdělávání, případně obohaceno o prvky empatie k Zemi (máme zde cca 11ha bio-dynamicky obhospodařované půdy), jakož i o další aktivity spojené s naším „novým vědomím“ (iniciativa Živá Pieseň Duše, www.piesen-duse.in).

*

V případě zájmu o studium Školy empatie /Psychofonetiky prosím vyplňte formulář tady.

*

O PACE a o Škole empatie

PACE je zkratkou pro „Psychosophy Academy of Central Europe„, tedy pro Akademii Psychosofie Střední Evropy. PACE je založena s vědomím, že bohaté kulturní zdroje jsou v zemích střední Evropy nadále živé a přístupné. Hlavním cílem akademie PACE je zavést Psychofonetiku a její aplikace jako životaschopný a přístupný zdroj poznání, obnovy životních sil, ducha a hluboké lidské kulturnosti ve střední Evropě.

Profesionální vzdělávání v oblasti Psychofonetiky chápeme jako vzdělávací, kulturní a terapeutický impuls. PACE si dává za cíl podporovat a vést aktivity přístupné pro širokou veřejnost.

HISTORIE :

2010-2011: návštěva psychofonetických workshopů a seminářů v Maďarsku

Červen 2012: poprvé jsme se setkali na orientačním semináři k Psychofonetice v Bratislavě

Prosinec 2012: navštívili jsme seminář v Praze, a společně s Yehudou Tagarem jsme udělali rozhodnutí, rozvíjet další vzdělávací aktivity i na Slovensku

Prosinec 2012: zakládáme občanské sdružení Psychosophy Academy of central Europe, ve zkratce PACE, jako platformu pro aktivity ve Střední Evropě

Únor 2013: otevíráme 1. základní ročník a orientační kurzy pro odbornou i laickou veřejnost.

Březen 2014: otevíráme 2. základní ročník

Duben 2015: přesouváme sídlo společnosti jakož i většinu vzdělávacích aktivit do Bernolákova. využíváme pohostinnost rodinného domu k tomu, abychom se mohli ještě lépe spojit se všemi vnitřními procesy, které doprovázejí osobní rozvoj člověka.

Říjen 2015: otevíráme 3. základní ročník. Vedle toho pokračuje třetím ročníkem mezinárodní skupina složená ze studentů ze Slovenska, Čech a Maďarska.

Leden 2016: probíhá vzdělávání v Bernolákově, semináře v Bratislavě, Košicích, Banské Bystrici a Lučenci.

Květen 2016: začínáme připravovat otevření 4. základního ročníku

Listopad 2016: otevíráme 4. základní ročník

Prosinec 2016: začíná příprava na otevření 5. základního ročníku v říjnu 2017

Leden 2017: otevíráme 2. ročník pro absolventy dosavadních prvních ročníků