Škola empatie – obsah

Škola empatie trvá 3 roky.

Každý rok je však zároveň nezávislým studiem; a po každom roce se každý může rozhodnout, jestli bude ve studiu pokračovat až na psychofonetcikého terapeuta, či osobního trenéra.

V práci s duší se však vždycky začíná u sebe sama. První rok studia je tedy sebe-transformační, a plný procesů účastníků kurzu. Zároveň s poznáváním sebe (a praktickou sebe-empatií) se zvyšuje dovednost empatie k jiným, která se taky metodicky rozvíjí v rámci kurzu. Zde je popsán obsah prvního roku studia.

* * *

Jednoletý základní kurz

„Celostní koučing osobního rozvoje“

(aneb: 1. ročník studia Psychofonetiky)

Jedná se o jednoletý trénink, který kombinuje dovednosti pro zdravé hranice, osobní odolnost a energii, osobní rozvoj, komunikační a vztahové schopnosti, vůdcovské a základní poradenské dovednosti, péči o sebe a samoléčbu.

Tyto dovednosti spolu úzce souvisejí a jsou rozvíjeny přes sebe-uvědomění, sebe-transformaci a rozpoznání vlastních hranic. Na jejich rozvoj využíváme nástroje psychofonetiky, metodické empatie, pozorování duše a teoretický základ pro usnadnění vhledu. Vedení jiných lidí a sebe sama vyžaduje tytéž schopnosti.

Transformujeme životní výzvy na příležitosti pro osobní rozvoj, moudrost a vůdčí schopnosti.

Studenti poznávají a osvojují si dovednosti a techniky vedoucí k tomu, že postupně převezmou do vlastních rukou odpovědnosti za svůj osobní rozvoj, které ještě nepřevzaly. K tomu je potřeba rozpoznat tyto oblasti a vstoupit do nich vědomě. Během prvního roku si studenti osvojují vlastní vzdělávací a terapeutický proces.

Cílem je sebepoznání, rozpoznání příčin a souvislostí vlastního chování a emocí – a obzvlášť možností, jak toto změnit požadovaným způsobem. Součástí může být osvobození od závislostí, depresí, úzkostí, chronického vyčerpání, fyzických příznaků onemocnění a podobně. Pracuje se i s psychosomatickými souvislostmi a se všemi aspekty duše i těla.

Více o psychofonetice

Zaměření seminářů

Seminář 1.1: Základy psychofonetiky

Seminář 1.2: Sebeuvědomění a péče o sebe

Seminář 1.3: Sebe-management a metodická empatie

Seminář 1.4: Metodická empatie, empatické lídrování a osobní rozvoj

Seminář 1.5: mentorské dovednosti

Seminář 1.6: Koučink a poradenské dovednosti

Obsah a zaměření 1. ročníku

Budeme se věnovat tématům z následujících oblastí. Tato témata budou nakombinované do jednotlivých seminářů podle jejich zaměření.

Životní události a výzvy

Metodicky typické situace a výzvy, kterým člověk čelí v životě, avšak z úplně jiného pohledu, než jak to je obvyklé: z pohledu vnitřní dynamiky duše.

 • Vztahy,
 • vnitřní děti,
 • konflikty,
 • management hněvu a reakce,
 • projekce,
 • strachy a úzkost,
 • rozhodování v životě,
 • prokrastinace a bloky vůle,
 • poslání a povolání,
 • psychosomatika, imunita, únava,
 • vděčnost, vyživování duše,
 • integrita,
 • spolehlivost a pravdivost.

Psychofonetické procesy

Psychofonetické procesy jsou způsobem napojení se na vnitřní dynamiku člověka – a také způsobem doprovázení přes dynamické dění uvnitř lidské duše na základě empatie, intuice, imaginace a inspirace.

 • Fenomenologie zkušeností: vnímání, gesta, vizualizace a hlásky
 • Sekvence průzkumu, posílení a získávání zdrojů
 • Překonávání reakcí – explozivní reakce
 • Překonávání reakcí – implodované reakce
 • Přivlastnění projekcí
 • Vnitřní dítě – léčení vzpomínek
 • Zotavení ze zneužití
 • Zotavení ze závislostí
 • Proces rozhodování

Metodika

Základ metodiky tvoří metodická empatie, která vytváří elementární způsoby chápání různých aspektů člověka a uvědomění si v jakém stavu se právě nachází.

 • Přivítání a pozvání – hluboké empatické odpovědi
 • Organizační dovednosti – sumarizace problému
 • Dovednosti zosobnění – výzva jako aktivace hlubší vůle
 • Dovednosti uzavření – aktivace vůle k řízení
 • Přání – porozumění, klasifikace, vykonatelnost a použitelnost přání
 • Paralelní procesování – postarání se o sebe v průběhu doprovázení, koučingu nebo i jiných aktivit
 • Dovednosti sebeempatie.

Dovednosti lídra a mentora

Aplikace sedmi podmínek duševního a osobního rozvoje na problematiku leaderství a vnitřní autority.

 1. Sebeopečování – odpovědnost za vlastní tělesné a duševní zdraví a pohodu na základě vlastní intuice.
 2. Empatické leaderství – vidět ostatní z jejich vlastního pohledu – závazek k empatii
 3. Uznání sebe sama – k vnitřnímu životu přistupujeme jako ke skutečnosti
 4. Hledání hranic – uznání subjektivních reality každého člověka včetně své vlastní, nastavení zdravé a rovnovážné hranice
 5. Tvorba odpovědných a pravdivých rozhodnutí a konání na jajich základě
 6. Vděčnost a ocenění
 7. Konzistentnost v naplňování všech těchto podmínek ve vzájemné souhře

Teoretický základ

 • Povaha člověka a jeho vývoj
 • Vnitřní fungování duše
 • 12 smyslů člověka
 • 4 kanály vnímání neviditelné vnitřní reality
 • Proč jsou prahy a překážky přítomné v životě
 • Transformace duševních sil do schopností vnímání
 • Struktura psyché: duše jako metabolický systém zkušeností
 • Vnitřní a vnější hranice duše
 • Etické principy psychofonetiky
 • Psychosofie

Aktivity v rámci kurzu

 • vyzkoušení metod v akci,
 • práce ve dvojicích – trénování postupů,
 • práce v malých skupinách mimo semináře,
 • trénink s veřejností a supervize,
 • rozšiřující workshopy: chirofonetika, terapie uměním.

CO STUDIEM ŠKOLY EMPATIE ZÍSKÁTE

Základní ročník je náročným tréninkem. Budete rozvíjet své latentní schopnosti a vnímání ve svém těle a své duši novým způsobem, tak – abyste dosáhli neobvyklé hloubky empatie. Získáte čerstvé a živé koncepty, které Vám poskytnou jasnější chápání zkušeností ve skupinové a osobní praxi.

Základní ročník si klade za cíl zvyšování dovedností pro osobní, sociální a profesní rozvoj lidí přes rozšířené vnímání a chápání vnitřního i vnějšího světa. Jedná se o trénink, v němž se posunete osobně či profesně na vyšší úroveň efektivity, udržitelnosti a tvořivosti, a také se můžete stát přínosnými mentory pro ostatní, kteří usilují o to samé.

 • Začnete se učit používat silný nástroj psychofonetiky a metodické empatie v každodenním životě.
 • Vaše schopnost sebeuvědomění se podstatně prohloubí a získáte více porozumění sebe sama.
 • Kurz umožňuje osobní transformaci a rozvíjet své dovednosti a kompetence tak, abyste byli nápomocní ostatním v jejich vlastním osobním rozvoji.
 • Získáte hluboké povědomí o povaze lidské bytosti a světě prostřednictvím poznatků o antroposofii a psychofonetice.
 • Budete používat práci s tělem, slovní a umělecké sebevyjádření, abyste prohloubili a rozvíjeli svůj potenciál.
 • Na konci kurzu budete schopni efektivně zpracovat životní výzvy pomocí sebe-terapeutických psychofonetických procesů – rozvíjet se a růst skrze tyto výzvy.