PSYCHOFONETIKA

Text: překlad textu ze slovenských web-stránek PACE, teď tam již není

JE METODOU SEBEUVĚDOMĚNÍ A OBNOVY CELÉHO ČLOVĚKA: TĚLA, ŽIVOTNÍ ENERGIE, DUŠE I DUCHA.

Spojením hlubokého empatického rozhovoru a dramaterapeutického procesu se klient setká s hlubokou moudrostí svého těla i duše, což mu umožní porozumět sám sobě a úspěšně nastoupit cestu ke změnám v životě.

Psychofonetika je forma celostního poradenství osobního a profesního rozvoje, je psychoterapeutickou metodou a také formou poznávání a aktivního uchopování vlastní zkušenosti, čímž významně přispívá moderní ontologii na existenciální úrovni. Psychoterapii chápe ne jako opravu psychopatologických jevů, ale jako cestu duševního rozvoje směrem k vyššímu, plnějšímu a hlubšímu potenciálu člověka.

Čím je psychofonetika výjimečná?

Poskytuje praktické nástroje na změnu a uzdravení, na základě poznání příčin a souvislostí . Člověk přebírá odpovědnost sám za sebe, terapeut je jeho odborně školený přítel a průvodce, nevzniká terapeutická závislost . Každý může potenciálně tyto nástroje využívat i mimo terapie, v pracovním i domácím prostředí bez přítomnosti terapeuta

Kdo ji využívá?

Učitelé, lékaři, zdravotničtí pracovníci, trenéři, lektoři, sociální pracovníci, právníci, umělci, manažeři, koučové, všichni kteří pracují ve vztahu s lidmi. Rodiče, manželé, partneři. Každá profese i životní role před nás klade životní výzvy. Mohou se jevit jako překážka, ale mohou být i příležitostí odpovědět si na otázku: Kým se v této krizi stávám? A kým chci být?

Pro organizace poskytujeme poradenství v oblasti polidštění pracovního prostředí a udržitelného rozvoje zaměstnanců. Do pracovních kolektivů zavádíme základní principy empatie, etiky rozhodovacích procesů a vděčnosti. V oblasti vzdělávání podporujeme hlubší porozumění potřebám studentů (od útlého věku až po dospělé) a prevenci proti vyhoření pro učitele. V celostní medicíně napomáháme hlubšímu pochopení souvislostí problémů těla a duše. Pro potřeby osobního rozvoje poskytujeme jednoduché praktické nástroje sebepoznání a spirituálního růstu.

Průběh terapeutického sezení

Konverzační fáze

Klient přichází na setkání s tématem, kterou chce řešit. Může to být například strach z mluvení na veřejnosti, před skupinou lidí. Základem setkání je rozhovor. Terapeut klienta poslouchá a podporuje v popisu a prožívání jeho životní situace. Používá při tom nástroje metodické empatie. Pomocí empatie zve klienta, aby do konverzace zapojil hlubší dimenzi bytí, aby se více spojil se svým cítěním. Klient získává pocit hlubokého porozumění, vytváří se pocit spojenectví, komunity a duševního tepla – bezpečí dostatečné na to, aby získal přístup k těm částem sebe sama, ke kterým se běžně neodvažuje.

Obvykle je na změnu postojů a řízení potřebné vynaložit volní úsilí. Potenciál této nové vůle bývá potlačen pod hlubokými vrstvami popírání, zranění a strachu. Terapeut pomáhá klientovi nabrat odvahu a povzbudí ho, aby převzal hlubokou zodpovědnost za vlastní realitu, za svůj vnitřní i vnější život. Výsledkem tohoto procesu je Přání klienta – přání změny. Přání vyplyne bez námahy z klientovy hluboké intuice, jako při hladkém porodu po náležitém procesu těhotenství. Přání se narodí a staví klienta do pozice skutečného vůdce procesu. Terapeut pracuje jako „porodní asistentka“ přání, a pak jako klientův společník na cestě za jeho naplněním. Směr cesty udává ten, koho cesta to je – klient. Už i samotné přání mění realitu klienta, přání se začíná provádět. Proces je možné v tomto bodě ukončit, nebo je možné pokračovat tzv. akční fází.

Akční fáze

Po vytvoření přání začíná akční fáze. Klient si vybere příklad z nedávné minulosti, skutečný moment ze svého života, ve kterém se udály věci, na které byla zaměřena konverzační část. Tento moment se využije jako bod vstupu do reality, která leží pod ním a pomocí vnímání, gesta a imaginace se pozoruje. Odhalí se tak ukryté vzorce, zvyky, nefunkční obranné mechanismy, různorodost vnitřních postav a jejich hluboká logika, i skrytý potenciál léčení člověka. Směrování a priority jsou v celém procesu určovány přáním klienta. Klient je během toho při plném, bdělém vědomí, terapeut ho doprovází jako školený přítel či průvodce v neznámém terénu. Každý z odhalených prvků bude pochopen a pak se transformuje. Po akční fázi si terapeut s klientem ověří, zda bylo přání naplněno, následuje domácí úkol – klient si přání a poznání souvislostí „odnáší domů“, a v běžném životě pozoruje, jaké změny se dějí. Pro komplexnější problémy je vhodné udělat 2-3 sezení, někdy více.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *